Displaying posts tagged with

“dywersyfikacja”

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja – w finansach, metoda zarządzania ryzykiem, polegająca na łączeniu różnego rodzaju inwestycji w portfel. (…) Ponieważ zmienność jednego instrumentu ma mniejszy wpływ na zdywersyfikowany portfel, dywersyfikacja zmniejsza ryzyko każdej inwestycji. źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Diversification_(finance)