Press "Enter" to skip to content

Tag: dictator

Jak oszczędzić czas spędzany przed komputerem?

Dziś pierwszy wpis z cyklu personal development. Będę tu zamieszczać posty na tematy związane z rozwojem osobistym: nauka, produktywność, zarządzanie czasem oraz samym sobą. Dziś trochę o zarządzaniu czasem, a raczej o tym jak możemy go lepiej wykorzystać.

Jak mówi powiedzenie, czas to pieniądz. W zdaniu tym jest wiele prawdy, gdyż każdy z nas ma ograniczoną liczbę godzin do dyspozycji. Czas jest więc zasobem ograniczonym, czyli rzadkim, a zgodnie z teorią ekonomii zasób rzadki to taki, na który popyt przy cenie równej zero jest większy od podaży, a gdy popyt przewyższa podaż – cena rośnie 🙂 Mając czas wolny możemy go komuś sprzedać (praca) lub spożytkować go w inny sposób, np. na naukę (inwestycja w siebie), rozwijanie swojego biznesu, lub po prostu rozrywkę.

Leave a Comment