Press "Enter" to skip to content

Mechaniczne systemy inwestycyjne

System inwestycyjny to nic innego jak zbiór reguł określających moment otwarcia i zamknięcia pozycji, jej wielkość oraz kierunek transakcji. Reguły te mogą opierać się zarówno na analizie technicznej, jak i fundamentalnej, mogą być określone „wizualnie” lub matematycznie, muszą być jednak ściśle zdefiniowane. Krótko mówiąc, głównym zadaniem systemu jest zwiększenie obiektywności procesu podejmowania decyzji oraz wyeliminowanie z niego uznaniowości

Przymiotnik „mechaniczny” w przypadku systemu inwestycyjnego oznacza całkowite przekazanie decyzyjności obiektywnym kryteriom, czasem wiążące się ze zautomatyzowanym zawieraniem transakcji. Zaletą tego podejścia jest wyeliminowanie emocji z procesu decyzyjnego, oczywiście pod warunkiem, że ściśle trzymamy się wskazań naszego systemu. Tego typu systemy są popularne zwłaszcza na rynku forex, głównie dzięki popularność platformy MT4 umożliwiającej zaprogramowanie systemu opartego na dowolnych kryteriach (EA – expert advisor), łącznie ze wskazaniami własnoręcznie utworzonych wskaźników technicznych, oraz przekazywaniu sygnałów systemu do biura maklerskiego.  Jednak wiele osób korzysta też z systemów na rynku kontraktów terminowych na WIG20, wykorzystując do tego popularne oprogramowanie do analizy technicznej (np. Amibroker). W przypadku najprostszych systemów do generowania sygnałów można wykorzystać np. Excela.

Popularność systemów inwestycyjnych sięga lat ’70 i początków ery komputerów. Jednym z pionierów tego podejścia był Ed Seykota. Ten inwestor po ukończeniu MIT we wczesnych latach ’70 rozpoczął pracę w firmie informatycznej, w weekendy wykorzystując komputery pracodawcy do testowania systemów opartych na przecięciu średnich ruchomych. “Udało mi się przetestować cztery systemy z 50 różnymi kombinacjami parametrów dla ośmiu surowców na danych za 10 ostatnich lat” – napisał w jednym z wywiadów. “Zajęło mi to około pół roku. Dziś [1992] na komputerze PC zajmuje to jeden weekend.”

Wraz z popularyzacją komputerów osobistych wzrósł rozwój narzędzi analizy technicznej. Wyliczenie średniej ruchomej, do niedawna czasochłonne, od teraz zajmowało sekundy. Przetestowanie skuteczności strategii przecięcia ceny i średniej dla kilkudziesięciu spółek, stało się kwestią kolejnych sekund. Gdy komputery trafiły pod strzechy, inwestorzy zyskali możliwość testowania pomysłów inwestycyjnych na danych historycznych oraz wdrażania ich w życie.

Najczęściej systemy mechaniczne oparte są na popularnych wskaźnikach technicznych lub ich kombinacji – wybicie z kanału, przecięcie średnich, oscylator RSI lub MACD. Takimi systemami były np. słynny system żółwia, lub kanał Donchianna. Te bardziej wyrafinowane liczą korelacje międzyrynkowe oraz prawidłowości statystyczne. Ogólnie rzecz biorąc, każdy system skupia się na wykorzystywaniu pewnej nieefektywności rynkowej (market inefficiency). Można je podzielić na dwie główne kategorie: systemy wykorzystujące efekt momentum (impet) oraz mean-reversion (powrót do średniej). Niektórzy inwestorzy fundamentalni zauważą tu analogię do dwóch alternatywnych wobec siebie koncepcji: inwestowania we wzrost (a’la Fisher) lub w wartość (a’la Buffet).

W kolejnym wpisie postaram się opisać zalety i wady stosowania systemów inwestycyjnych.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.